รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2564   5 ส.ค. 64 5
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 64 21
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564   12 พ.ค. 64 32
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 64 36
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 64 40
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 64 24
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 25
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 63 28
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 63 17
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓   1 ต.ค. 63 21
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓   1 ก.ย. 63 24
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563   19 ส.ค. 63 82
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 63 89
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 63 88
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563   5 พ.ค. 63 82
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563   10 เม.ย. 63 114
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มี.ค. 63 126
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 63 121